Jak se můžete zapojit do aukce

Stačí se registrovat na webu sportovniaukce.cz. Poté je možné dražit jeden z vámi vybraných předmětů. Ke všem dresům i hokejkám bude připraven certifikát pravosti, který obdrží úspěšný dražitel s vydraženým předmětem.


Dres Ondřeje Kašeho

Hraná hokejka Ondřeje Kašeho

Dre Davida Kašeho