Společně s Nadačním fondem FK Teplice pomáhá Konto našeho srdce v různých projektech. Stejné je to i v případě pomoci Arkádii Teplice. Posláním Arkadie je pomáhat lidem se zdravotním postižením překonávat jejich znevýhodnění a rozvíjet samostatnost v rodině, práci a ve společnosti. Obecně prospěšná společnost zaměstnává téměr 150 lidí, z toho skoro 90 se zdravotním postižením.

Společně s teplickým fotbalovým klubem jsme pomohli pořídit nástupní schůdky k automobilu, který dopravuje klienty Arkádie kam je potřeba. Pomohli jsme vybavit chráněnou dílnu, společně s fotbalisty jsme zakoupili tavicí pec na výrobu svíček.

Jako poděkování za pravidelnou pomoc Akrádii jsme na slavnostním setkání přátel a podporovatelů obrdželi čestné uznání a dárek. Cenu od ředitelky Arkádie Ing. Lenky Machaloušové převzal za Konto našeho srdce HC VERVA Litvínov Libor Weber. Velké díky za toto čestné uznání patří i Vám všem, kdo přispíváte a podporujete Konto našeho srdce příspěvky do kasiček nebo na transparentní účet. Bez Vás bychom ostatním pomáhat nemohli.